Pete Cabrera Jr

Pete Cabrera Jr jest założycielem Royal Family International School of Ministries. Podróżuje po całym świecie nauczając o tym, kim jako wierzący jesteśmy w Chrystusie. Jest znany z uzdrowień nagranych i udostępnionych na YouTube, które są niesamowitym przejawem Bożej mocy dostępnej dla każdego.