Todd White

Todd nawrócił się w 2004 roku. Po 22 latach uzależnienia od narkotyków przeżył radykalne spotkanie z Bogiem. Człowiek, który zwiastował mu ewangelie wytłumaczył mu prawdę o Nowym Stworzeniu i to zmieniło całe życie Todda. Właśnie to głębokie zrozumienie synostwa jest takie poruszające w służbie White’a. Jego przekaz jest prosty i pełen entuzjazmu.