Chuck Missler

Chuck Missler jest absolwentem Amerykańskiej Akademii Morskiej w Annapolis, posiada też wykształcenie techniczne. Pracował w Amerykańskim Departamencie Obrony i w zarządach wielu firm związanych z przemysłem zbrojeniowym (TRW Incorporated, Ford Motor Company, Western Digital, Helionetics inc. i innych). Otrzymał stopień Magistra inżyniera na Uniwersytecie w Los Angeles, w Kalifornii. Uczestniczył w projekcie budowy bombowca B-2. Jednak najbardziej znany jest z prowadzenia chrześcijańskiej organizacji „Koinonia House” (www.khouse.org), która publikuje wiele naukowych materiałów w odniesieniu do zagadnień z Pisma Świętego.